Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​OUVERTURE GmbH. Brugen af ​​OUVERTURE GmbH's internetsider er mulig uden angivelse af personlige data; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den registrerede.
Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse gældende regler for OUVERTURE GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, som de er berettiget til.
Som registeransvarlig har OUVERTURE GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internetbaserede datatransmissioner kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan muligvis ikke garanteres. Af denne grund kan enhver registreret frit overføre personoplysninger til os via alternative midler, f.eks. telefonisk.
 1. Definitioner
Databeskyttelseserklæringen fra OUVERTURE GmbH er baseret på de termer, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for den brede offentlighed såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi.
I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk:
 • a) Personlige data
Personoplysninger betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • b) Registreret
Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.
 • c) Bearbejdning
Behandling er enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.
 • d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.
 • e) Profilering
Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brugen af ​​personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
 • f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) Dataansvarlig eller dataansvarlig ansvarlig for behandlingen
Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af ​​personoplysninger; hvis formålene og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen.
 • h) Processor
Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 • i) Modtager
Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, som kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere. disse offentlige myndigheders behandling af disse data skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålene med behandlingen.
 • j) Tredjepart
Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandleren og personer, som under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger.
 • k) Samtykke
Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling tilkendegiver sin accept af behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende ham eller hende. .
 1. Den registeransvarliges navn og adresse
Den registeransvarlige i forbindelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-medlemsstater og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse, er:
OUVERTURE GmbH
c/o Fabrik Berlin Rheinsberger Str. 76/77
10115 Berlin
Tyskland
Telefon: 03023270207
E-mail: kris@ouvertureberlin.com
Hjemmeside: ouvertureberlin.com
 1. Cookies
OUVERTURE GmbH's internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.
Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den enkelte browser for det pågældende emne fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.
Gennem brugen af ​​cookies kan OUVERTURE GmbH give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.
Ved hjælp af en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores hjemmesidebrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, skal fx ikke indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, fordi denne overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes dermed på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af ​​en indkøbskurv i en onlinebutik. Netbutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.
Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og kan således permanent nægte indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er helt brugbare.
 1. Indsamling af generelle data og informationer
OUVERTURE GmbH's hjemmeside indsamler en række generelle data og informationer, når en registreret eller et automatiseret system ringer til hjemmesiden. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) underordnet -websteder, (5) dato og klokkeslæt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.
Ved brug af disse generelle data og informationer drager OUVERTURE GmbH ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside såvel som dets annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og hjemmesideteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer OUVERTURE GmbH anonymt indsamlede data og informationer statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personlige data leveret af en registreret.
 1. Tilmelding på vores hjemmeside
Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside med angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan anmode om overførsel til en eller flere databehandlere (f.eks. en pakketjeneste), der også bruger personoplysninger til et internt formål, som kan henføres til den dataansvarlige.
Ved registrering på den dataansvarliges hjemmeside gemmes IP-adressen – tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede – også dato og tidspunkt for registreringen. Opbevaringen af ​​disse data sker på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt at gøre det muligt at efterforske begåede lovovertrædelser. For så vidt er opbevaringen af ​​disse data nødvendig for at sikre den registeransvarlige. Disse data videregives ikke til tredjemand, medmindre der er en lovbestemt forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener strafferetlig forfølgning.
Registreringen af ​​den registrerede, med frivillig angivelse af personoplysninger, har til formål at sætte den dataansvarlige i stand til at tilbyde det registrerede indhold eller tjenester, som kun må tilbydes til registrerede brugere på grund af den pågældende sags karakter. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den dataansvarliges databeholdning.
Den dataansvarlige skal til enhver tid efter anmodning give oplysninger til den enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Derudover skal den dataansvarlige rette eller slette personoplysninger efter anmodning eller angivelse af den registrerede, i det omfang der ikke er lovpligtige opbevaringsforpligtelser. Hele den dataansvarliges medarbejdere står i den forbindelse til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner.
 1. Tilmelding til vores nyhedsbreve
På OUVERTURE GmbH's hjemmeside får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Indtastningsmasken, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke persondata der transmitteres, samt hvornår nyhedsbrevet bestilles hos den dataansvarlige.
OUVERTUREN GmbH informerer løbende sine kunder og samarbejdspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede tilmelder sig nyhedsbrevsforsendelsen. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mailadresse, der er registreret af en registreret for første gang til nyhedsbrevsforsendelse, af juridiske årsager, i den dobbelte opt-in-procedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af ​​e-mailadressen som registreret er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.
Under tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af en registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den dataansvarliges juridiske beskyttelse.
De personlige data, der indsamles som led i en tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Herudover kan tilmeldte af nyhedsbrevet informeres pr. e-mail, så længe dette er nødvendigt af hensyn til driften af ​​nyhedsbrevstjenesten eller en pågældende tilmelding, da dette vil kunne være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjeparter. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Til brug for tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges hjemmeside, eller at kommunikere dette til den dataansvarlige på en anden måde.
 1. Nyhedsbrev-sporing
OUVERTUREN's nyhedsbrev GmbH indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel, OUVERTURE GmbH kan se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt frem af de registrerede.
Sådanne persondata indsamlet i sporingspixelerne i nyhedsbrevene opbevares og analyseres af den dataansvarlige for at optimere forsendelsen af ​​nyhedsbrevet, samt for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive separate samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbelt-opt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. OUVERTUREN GmbH betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.
 1. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data
Den dataansvarlige skal kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt til.
Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.
 1. Den registreredes rettigheder
 • a) Ret til bekræftelse
Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få bekræftet fra den registeransvarlige, om personoplysninger vedrørende vedkommende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.
 • b) Ret til indsigt
Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få gratis information fra den dataansvarlige om hans eller hendes personlige data, der til enhver tid er lagret, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:
  • formålene med behandlingen;
  • de pågældende kategorier af personoplysninger;
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • hvor det er muligt, den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at bestemme denne periode
  • eksistensen af ​​retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
  • eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde;
  • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.
Endvidere skal den registrerede have ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.
Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.
 • c) Ret til berigtigelse
Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til uden unødig forsinkelse at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.
Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.
 • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)
Hvert registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.
  • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, eller litra a) i artikel 9, stk. til forarbejdningen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU- eller medlemsstatsret, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.
Hvis en af ​​de førnævnte årsager er gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personlige data gemt af OUVERTURE GmbH , kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. En medarbejder i OUVERTURE GmbH skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes omgående.
Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre registeransvarlige, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om at få slettet af sådanne registeransvarlige af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, såfremt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder fra OUVERTURE GmbH sørger for de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.
 • e) Ret til begrænsning af behandlingen
Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til at få fra den registeransvarlige begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:
  • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er påkrævet af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den registeransvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.
Hvis en af ​​de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger, der er lagret af OUVERTURE GmbH, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Medarbejderen i OUVERTURE GmbH sørger for begrænsningen af ​​behandlingen.
 • f) Ret til dataportabilitet
Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som er givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet udleveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til litra a) i artikel 6, stk. GDPR eller GDPRs artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller under udøvelsen af ​​offentlig myndighed, der tilkommer den dataansvarlige.
Endvidere skal den registrerede, når han eller hun udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, have ret til at få personoplysninger overført direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det. påvirke andres rettigheder og friheder negativt.
For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i OUVERTURE GmbH.
 • g) Ret til at gøre indsigelse
Hvert registreret har ret, som den europæiske lovgiver har givet til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, som er baseret på litra e) eller (f). ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.
OUVERTURE GmbH behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske påstande.
Hvis OUVERTURE GmbH behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod OUVERTURE GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil OUVERTURE GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.
Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af OUVERTURE GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.
For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i OUVERTURE GmbH. Derudover kan den registrerede i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF frit bruge sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.
 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering
Hvert registreret skal have den ret, som den europæiske lovgiver har givet til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende, eller tilsvarende væsentligt påvirker ham eller hende, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er godkendt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt, og som også gælder nedsætte passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.
Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal OUVERTURE GmbH implementere passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og anfægte afgørelsen.
Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatisk individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i OUVERTURE GmbH.
 • i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage
Hvert registreret har til enhver tid den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage.
Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i OUVERTURE GmbH.
 1. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook
På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.
Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetsamfundet at levere personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook giver sociale netværksbrugere mulighed for at inkludere oprettelse af private profiler, uploade billeder og netværk gennem venneanmodninger.
Driftsselskabet for Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den registeransvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på dette internetwebsted, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) er integreret, bliver webbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plugins kan findes under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.
Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Facebook, registrerer Facebook ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af ​​deres ophold på vores internetside – hvilken specifikke underside af vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Facebook-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Facebook-knapperne integreret i vores hjemmeside, f.eks. "Synes godt om"-knappen, eller hvis den registrerede indsender en kommentar, så matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personlig data.
Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook under opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Facebook-konto, før et opkald til vores hjemmeside foretages.
Retningslinjen for databeskyttelse udgivet af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er forskellige konfigurationsmuligheder gjort tilgængelige for at tillade eliminering af datatransmission til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.
 1. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, som en person er kommet fra (den såkaldte referrer), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af et websted og til at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.
Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Til webanalyse gennem Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når man får adgang til vores websteder fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside og til at levere online rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores hjemmeside for os.
Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Google Analytics-komponent er integreret, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk sende data via Google Analytics komponent med henblik på online annoncering og afregning af provision til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom IP-adressen på den registrerede, som blandt andet tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Med hvert besøg på vores internetside vil sådanne personlige data, herunder IP-adressen på internetadgangen, der bruges af den registrerede, blive overført til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.
Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent afvise indstilling af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.
Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data, der er genereret af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt Googles behandling af disse data og mulighed for at udelukke enhver sådan . Til dette formål skal den registrerede downloade en browsertilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics gennem et JavaScript, at data og information om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browsertilføjelserne betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller nyinstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af ​​browsertilføjelserne.
Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics er yderligere forklaret under følgende link https://www.google.com/analytics/.
 1. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Remarketing
På denne hjemmeside har controlleren integreret Google Remarketing-tjenester. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, som giver en virksomhed mulighed for at vise annoncer til internetbrugere, der tidligere har opholdt sig på virksomhedens websted. Integrationen af ​​Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at skabe brugerbaseret annoncering og viser dermed relevante annoncer til interesserede internetbrugere.
Driftsselskabet for Google Remarketing-tjenesterne er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Formålet med Google Remarketing er indsættelse af interesserelevant annoncering. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer på Google-netværket eller på andre websteder, som er baseret på individuelle behov og tilpasset internetbrugernes interesser.
Google Remarketing sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien muliggør Google en genkendelse af den besøgende på vores websted, hvis han kalder på fortløbende websider, som også er medlem af Googles reklamenetværk. Ved hvert opkald til et websted, hvor tjenesten er blevet integreret af Google Remarketing, identificerer den registreredes webbrowser sig automatisk med Google. I løbet af denne tekniske procedure modtager Google personlige oplysninger, såsom IP-adressen eller brugerens surfeadfærd, som Google blandt andet bruger til at indsætte interesserelevant annoncering.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, fx de internetsider, som den registrerede besøger. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetadgang, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.
Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent afvise indstilling af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, som allerede er i brug af Google, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.
Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod den interessebaserede annoncering fra Google. Til dette formål skal den registrerede hente linket til www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger på hver internetbrowser, som den registrerede bruger.
Yderligere oplysninger og de faktiske databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.
 1. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords
På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der giver annoncøren mulighed for at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere specifikke søgeord, ved hjælp af hvilke en annonce i Googles søgeresultater først derefter vises, når brugeren anvender søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme, under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.
Driftsselskabet for Google AdWords er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Formålet med Google AdWords er promovering af vores hjemmeside ved at inkludere relevant annoncering på tredjeparters hjemmesider og i søgemaskinens resultater for søgemaskinen Google og en indsættelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.
Hvis en registreret kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem gennem Google. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. indkøbskurven fra et netbutiksystem, er blevet kaldt frem på vores hjemmeside. Gennem konverteringscookien kan både Google og den registeransvarlige forstå, om en person, der nåede frem til en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udførte eller annullerede et salg af varer.
De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet vist gennem AdWords-annoncer, for at konstatere succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan identificere det registrerede.
Konverteringscookien gemmer personlige oplysninger, fx de internetsider, som den registrerede besøger. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetadgang, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.
Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af ​​cookies på vores hjemmeside, som anført ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent afvise indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie sat af Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Den registrerede har mulighed for at gøre indsigelse mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede tilgå fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.
Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.
 1. Databeskyttelsesbestemmelser om applikation og brug af Instagram
På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenter af tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der kan kvalificeres som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer, samt formidle sådanne data i andre sociale netværk.
Driftsselskabet for de tjenester, der tilbydes af Instagram, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Ved hvert opkald til en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en Instagram-komponent (Insta-knap) er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk spurgt til download af en visning af den tilsvarende Instagram-komponent på Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.
Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Instagram, registrerer Instagram ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af ​​deres ophold på vores internetside – hvilken specifikke underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Instagram-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Instagram-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Instagram-knapperne integreret på vores hjemmeside, så matcher Instagram disse oplysninger med den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og gemmer de personlige data.
Instagram modtager via Instagram-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Instagram ikke er ønskelig for den registrerede, så kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Instagram-konto, inden der foretages et opkald til vores hjemmeside.
Yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
 1. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af ​​PayPal som betalingsbehandler
På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af PayPal. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal er også i stand til at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes klassiske kontonumre. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal accepterer også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.
PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i onlineshoppen under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk den registreredes data til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.
De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Behandlingen af ​​købskontrakten kræver også sådanne personoplysninger, som er i forbindelse med den respektive ordre.
Overførslen af ​​data er rettet mod betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den dataansvarlige vil overføre personlige data til PayPal, især hvis der er givet en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den registeransvarlige til behandlingen af ​​dataene, overføres af PayPal til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitets- og kreditværdighedskontrol.
PayPal vil om nødvendigt videregive personoplysninger til associerede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at data kan behandles i ordren.
Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal. En tilbagekaldelse har ingen indvirkning på personoplysninger, som skal behandles, bruges eller videregives i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.
De gældende databeskyttelsesbestemmelser i PayPal kan hentes under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 1. Retsgrundlag for behandlingen
Kunst. 6, stk. 1 lit. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlinger er nødvendige for levering af varer eller for at yde en anden tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra. b GDPR. Det samme gælder sådanne behandlinger, som er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvorved behandling af personoplysninger er påkrævet, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1 lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1 lit. d GDPR. Endelig kunne behandlinger baseres på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er klient hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 GDPR).
 1. De legitime interesser, der forfølges af den registeransvarlige eller af en tredjepart
Hvor behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. f GDPR er vores legitime interesse at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers velbefindende.
 1. Periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret
Kriterierne, der bruges til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovpligtige opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.
 1. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktmæssigt krav; Krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt; Den registreredes pligt til at afgive personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data
Vi præciserer, at udlevering af personoplysninger delvist er lovpligtigt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende udlevering af personoplysningerne ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden personoplysninger afgives af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen afklarer over for den registrerede, om udleveringen af ​​personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og konsekvenserne af manglende udlevering af personoplysningerne. data.
 1. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning
Som ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.
Denne privatlivspolitik er blevet genereret af Privacy Policy Generator fra den tyske sammenslutning for databeskyttelse , der blev udviklet i samarbejde med Privacy Lawyers fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.